Skip to Content

O przemocy domowej i rodzinnej

Czym jest przemoc domowa i rodzinna? Zrozumienie, czym jest przemoc domowa i rodzinna jest pomocne w podjęciu odpowiedniej reakcji.

Domowa i rodzinna przemoc: jak sobie z nią radzić?

1800RESPECT
18 AUG 2014

Przemoc domowa i rodzinna

Przemoc domowa i rodzinna jest wzorcem agresywnego zachowania w związku intymnym lub innej relacji rodzinnej, w której jedna osoba przyjmuje pozycję władzy nad inną, wywołując u niej strach. Występuje ona również pod nazwą przemocy domowej, przemocy rodzinnej lub przemocy wobec partnera.

Ten rodzaj przemocy może wystąpić w wielu rodzajach związków, np.: między mężem i żoną lub dziewczyną i chłopakiem; między dorosłymi i dziećmi lub dorosłymi i starszymi rodzicami; między członkami dalszej rodziny jak ciocie, wujkowie i dziadkowie; lub między ludźmi żyjącymi w związku o charakterze innym niż seksualny.

Taka przemoc jest często określana jako wzorzec przymusu i kontroli. Osoby znęcające się nad innymi są czasami nazywane „sprawcami przemocy”.

Przemoc domowa i rodzinna nie zawsze ustaje wraz z zakończeniem związku i może być obecna również w relacjach między byłymi partnerami.

Agresorzy wykorzystują wiele taktyk do utrzymania władzy i kontroli, np:

 • Napaść fizyczna, jak duszenie, bicie, popychanie i grożenie przemocą.

 • Akty przemocy seksualnej, zmuszanie do stosunku lub wykonywania czynności seksualnych wbrew woli drugiej osoby.

 • Znęcanie się emocjonalne, wyzywanie i poniżanie, lekceważące traktowanie.

 • Izolowanie od źródeł wsparcia, rodziny i otoczenia, lub wykorzystywanie rodziny i otoczenia do zastraszania. Może to polegać również na wysyłaniu wiadomości SMS lub zamieszczaniu postów na Facebooku.

 • Prześladowanie lub śledzenie „każdego ruchu”, wliczając w to prześladowanie w Internecie, poprzez portale społecznościowe, używanie urządzeń GPS do śledzenia, itp.

 • Znęcanie się psychiczne, takie jak obwinianie osoby za jej zachowanie, wmawianie jej, że ma problemy psychiczne lub zaburzenia lękowe, manipulowanie lub celowe przeinaczanie rzeczywistości, przenoszenie rzeczy osobistych lub mebli, a następnie zaprzeczanie temu, oraz zaprzeczanie temu, że znęcanie miało miejsce.

 • Znęcanie się finansowe, takie jak odmawianie pieniędzy na życie lub „utrzymanie domu”, uniemożliwianie podjęcia pracy drugiej osobie, manipulowanie systemem płacenia alimentów na dzieci, zastraszanie osoby, aby podpisała dokumenty prawne i finansowe, które powodują jej zadłużenie ofiary, lub wyłudzanie pieniędzy.

 • Uniemożliwienie drugiej osobie praktykowania jej duchowości lub wyznania, lub zmuszanie jej do przyjęcia obcego wyznania lub duchowości.

 • Krzywdzenie lub groźba skrzywdzenia ukochanych osób, wliczając w to dzieci.

 • Krzywdzenie lub groźba skrzywdzenia zwierząt domowych.

 • Znęcanie prawne, takie jak wykorzystywanie systemu prawnego dotyczącego rodziny do zastraszania, wykorzystania lub pozbawienia władzy drugiej osoby.

Agresorzy mogą stosować kontrolę na wiele różnych sposobów, wyjątkowych dla każdego związku. W niektórych związkach odmawianie leków jest przkładem kontroli. Zachowania manipulacyjne, takie jak grożenie popełnieniem samobójstwa lub wyrządzeniem sobie krzywdy, gdy druga osoba grozi odejściem, to także przykład kontroli. W sytuacji, gdy niepełnosprawna kobieta jest uzależniona od pomocy lub opieki drugiej osoby, wycofanie lub manipulacja tą opieką w sposób charakterystyczny dla sprawiania kontroli nad drugą osobą jest niedopuszczalnym wykorzystywaniem władzy. Podważanie opieki matczynej poprzez uniemożliwienie uspokojenia lub nakarmienia dziecka piersią jest formą przemocy domowej i rodzinnej.

Kobiety są częściej przedmiotem przemocy domowej i rodzinnej

Statystyki pokazują, że przemoc domowa i rodzinna jest popełniana najczęściej przez mężczyzn względem kobiet.

Niektóre grupy kobiet są przedmiotem przemocy domowej i rodzinnej:

 • Kobiety ciężarne.

 • Kobiety odseparowane.

 • Kobiety niepełnosprawne.

 • Aborygenki i Wyspiarki z Cieśniny Torresa.

Kilka faktów o przemocy domowej i rodzinnej

 • Kobiety są częściej przedmiotem przemocy ze strony obecnych lub byłych partnerów.

 • Agresorzy mogą być ujmujący i szanowani w społeczności lokalnej lub mogą przedstawiać siebie jako ofiary. Osoby doświadczające przemocy domowej i rodzinnej często mówią, że żyją z  „doktorem Jekyllem i panem Hydem” lub  „diabłem w domu, a aniołem poza nim”.

 • Agresorzy często negują swoje zachowania lub obwiniają o nie swoją ofiarę. Czują, że są usprawiedliwieni i uprawnieni do znęcania się.

 • Przemoc domowa i rodzinna wpływa na dzieci, nawet jeśli jej nie widzą ani słyszą. Dzieje się tak ze względu na strach i zakłócenie życia domowego doświadczane przez ich opiekunów. Dla dzieci przemoc domowa i rodzinna jest traumatyczna.

 • Geje, lesbijki, osoby transgenderyczne oraz interseksualne również mogą być w związkach, w których występuje przemoc i znęcanie.

Inne rodzaje przemocy występujące w domu

Wszelka przemoc jest niedopuszczalna. Poza przemocą domową i rodzinną, w rodzinach i związkach mogą wystąpić również inne rodzaje przemocy. Niekoniecznie są one związane z posiadaniem władzy i kontroli, lecz są szkodliwe dla osób oraz harmonii panującej w rodzinie i społeczności lokalnej.

Przemoc może występować w każdym rodzaju związku. Obejmuje ona przemoc kobiet wobec mężczyzn, wymierzoną w osoby starsze lub niepełnosprawne, a także przemoc nastolatków względem rodziców.

Osoby doświadczające innych rodzajów przemocy lub znęcania w domu mogą być krzywdzone lub poniżane w sposób podobny do osób doświadczających przemocy domowej i rodzinnej.

Znęcanie się nad dziećmi także stanowi formę przemocy domowej i jest bezwzględnie niedopuszczalne. Jeśli jesteś młodą osobą doświadczającą znęcania, możesz skontaktować się z telefonem zaufania Kids Helpline dzwoniąc pod numer 1800 55 1800 lub dzwoniąc na policję pod numer 000. Jeśli jesteś w stanie bezpośredniego zagrożenia, zadzwoń na policję pod numer 000.

Jeśli doświadczasz któregokolwiek z innych rodzajów przemocy w związku lub rodzinie, informacje zawarte na tej stronie wciąż będą dla ciebie ważne, a wiele spośród instytucji wymienionych tam będzie pomocna. Linia 1800RESPECT może zapewnić wsparcie i informacje osobom doświadczającym wszelkiego rodzaju znęcania w związku lub przemocy w domu. Zadzwoń pod numer 1800 737 732.

 

W przypadku bezpośredniego zagrożenia zadzwoń pod numer 000, aby uzyskać pomoc policji. 

Aby wykonywać połączenia przy użyciu TTY lub Krajowej Usługi Przekazu (National Relay Service), zobacz Calls to emergency services